<B>Ledelsessparring</b>, ledelse, ledercoaching, skoler, skolekonsulent, ledelseskonsulent, forstander, produktionsskoler, efterskoler, folkeskoler
LEDELSESSPARRING
Organisationsudvikling, produktionsskoler, efterskoler, værdier, målsætning, medarbejderudvikling, konsulent, skoler
ORGANISATIONSUDVIKLING
konsulent, produktionsskoler, efterskoler, medarbejderudvikling, kommunikation, kollegial refleksion, forstander
TEAMSAMARBEJDE
kommunikation, produktionsskoler, konsulent, efterskoler, medarbejderudvikling, organisationsudvikling, ledersparring, lærermøde
KOMMUNIKATION
konsulent, produktionsskoler, eftersksoler, forstander, skoleleder, medabejderudvikling, konflikthåndtering, kollegial refleksion
MEDARBEJDERUDVIKLING
<B>PEDER KLOPPENBORG</b>, <b>konsulent</b>, <b>skolekonsulent</b>, <b>PSF</b>, <b>Produktionsskoleforeningen</b>, <b>skoler</b>, <b>produktionsskoler</b>, <b>efterskoler</b>, <b>konsulentydelser</b>, p├Ždagogiske organisationer, coach, leder, vejleder

Velkommen til min hjemmeside. Her finder du en præsentation af de konsulentydelser, jeg tilbyder og en beskrivelse af de kompetencer og erfaringer, jeg har opsamlet i en lang karriere som leder, underviser, vejleder, projektkoordinator og coach.

Jeg tilbyder min assistance ud fra et slogan, der hedder: "Gør det mest enkle med den største effekt". Det betyder, at jeg meget praksisnært tager udgangspunkt i din og din organisations aktuelle styrker og udfordringer og bidrager med løsninger, der umiddelbart er relevante og holdbare.

Jeg har en indgående og praktisk viden om karriererådgivning, pædagogiske organisationer og de bagvedliggende beskæftigelses- og uddannelsespolitiske forudsætninger.

Min praksis er løbende blevet opdateret og udviklet via relevant rådgivningsmæssig, pædagogisk og ledelsesmæssig uddannelse.

Jeg håber, du har lyst til at se nærmere på mulighederne. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe for at få en uforpligtende samtale om dine behov og ønsker.

 

Venlig hilsen

Peder Kloppenborg
Skolekonsulent